Leveringstijden: Over het algemeen hanteren wij 3 tot 5 werkdagen levertijd met betrekking tot onze truffels. Klachten omtrent de kwaliteit van de bestelde truffels binnen 24 uur na aantoonbaar ontvangst van de bestelling én vergezeld van foto´s, indienen. Na deze termijn kunnen klachten niet meer in behandeling worden genomen. Indien uw klacht terecht wordt bevonden dan restitueren wij (naar rato) het betaalde bedrag of zorgen wij voor vervanging van de aangetaste truffel. In dit geval moet u uw hele bestelling retourneren.

Retourkosten zijn voor rekening klant. Het voorgaande geldt ook voor Witte Truffels waarin zich (binnen 24 uur na ontvangst) ongewenste gasten blijken op te houden.

Aflever adres: Omdat het van groot belang is dat uw truffels tijdig worden bezorgd en niet te lang onderweg zijn, is het noodzakelijk om een afleveradres in te voeren waarvan u zeker weet dat uw bestelling aldaar kan worden ontvangen. Nadat uw bestelling ten eerste male is aangeboden kunnen wij de kwaliteit niet langer garanderen. De gevolgen van het niet kunnen afleveren van uw bestelling komen daarmee voor uw rekening. Bezorgd via Pakketpost van post NL